שאלות ותשובות אקטואליות

בארות והגשמת חלומות

אברהם אבינו חופר בארות. יצחק חופר בארות. חפירת הבארות נראית כחשובה לקיום החיים. אולם, התורה נותנת דגש רחב ביותר לעניין זה, מדוע?   הרמב"ן (כו, כ) מסביר זאת, בכך שיש משמעות פנימית לבארות:   ויקרא שם הבאר עשק - יספר הכתוב ויאריך בענין הבארות, ואין… המשך לקרוא

מה דינו של אדם ששכח טל ומטר בתפילה?

הגמרא בברכות כט. אומרת שאדם ששכח טל ומטר בתפילה יכול להשלים אמירה זו בברכת "שומע תפילה": אמר רב אסי: טעה ולא הזכיר... שאלה בברכת השנים – אין מחזירין אותו, מפני שיכול לאומרה בשומע תפילה. מדברי הגמרא עולה שאמנם יכול להשלים ב"שומע תפילה" (בניגוד לקיץ, שאם… המשך לקרוא

עלינו בקצרה

מטרתנו במרכז להנגיש בצורה בהירה יסודית ונעימה את כל מקצועות הקודש. מדי שנה מגיע המרכז ל 120,000 ברחבי העולם באמצעות: ספריו , תכניות הלימודים (בעברית, אנגלית,ספרדית), והמרכז לקידום טכנולגיה פדגוגית. בשנת תשע"ה פתח המרכז בגן הבוטאני בירושלים את מרכז שנה האדמה ללימוד ערכי השמיטה לציבור הרחב.

מקומנו

רחוב כח באייר 39 אלון שבות ירושלים (המשרד הראשי)