נושא ד': השבת

שיעור ראשון – שביתת כלים

מקורות חובה (עמודים 52-53 בחוברת)

שבת פרק א משניות ה-ומחלוקת בית הלל ובית שמאי: שביתת כלים
תוספתא מסכת שבת פרק א הלכות כ-כאטענות הצדדים במחלוקת וביאור שורש המחלוקת
רמב"ם הלכות שבת פרק ג הלכה אפסיקת ההלכה- כבית הלל


מיומנויות:
זיהוי חלקי המשנה:
רישא וסיפא, (אומרים ומקרה/ דין)

זיהוי המחלוקת מתוך הדוגמאות המובאות במשנה

הסברים נוספים על המקורות הנלמדים

 

מערך שיעור מלווה מצגת:

 

פתיחה

האם מותר להפעיל בערב שבת מערכת השקיה שתשקה את הגינה בשבת?

נשמע את דעות התלמידים ונימוקיהם.

מבנה המשנה

במשנה המקרים והדינים מופיעים יחד במשפט אחד, והתלמידים צריכים לפרק את המשנה למרכיביה: אומרים, מקרה/ דין,

ולהיות מסוגלים לומר בשפתם את המקרים והדינים המופיעים במשנה.

את משנה ו' נעביר יחד עם התלמידים לתרשים כאמד"ט, תוך התייחסות לרישא ולסיפא של המשנה.

תוכן המשנה

נבאר מילים קשות במשנה.

התלמידים ינסחו: מהי המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי?

(האם מותר להתחיל לפני שבת מלאכה כך שתמשיך בשבת, או שמותר להתחיל מלאכה רק אם היא תספיק להתבצע לפני השבת)

הרחבה: התוספתא

תחילה נעסוק בטענות הצדדים אלו על אלו, ונביא את ההסברים לדברים. (ראו בהרחבות)

לאחר מכן נעיין בחלק השני של המחלוקת על מנת להבין מהו שורש המחלוקת בין בית הלל לבין בית שמאי:

נבקש מהתלמידים לשים לב מה ההבדל בין שתי המובאות- על מה שם כל אחד מהבתים את הדגש.

(האם הציווי על האדם הוא שכל מלאכתו תהיה גמורה עד שבת, או הציווי הוא עליו– שלא יעבוד בשבת?)

הרמב"ם

מביא להלכה את שיטת בית הלל-

"מותר להתחיל במלאכה מערב שבת, אף על פי שהיא נגמרת מאליה בשבת, שלא נאסר עלינו, אלא לעשות מלאכה בעצמו של יום.
אבל שתיעשה המלאכה מעצמה בשבת- מותר לנו ליהנות במה שנעשה בשבת מאליו."

הלכה לימינו:

מותר להפעיל מערכת השקיה בערב שבת כך שתמשיך להשקות בשבת, מותר לכוון שעון שבת שידליק אורות בשבת.

נבקש מהתלמידים להביא דוגמאות לפעולות נוספות שמותרות לפי בית הלל, אך היו נאסרות לפי בית שמאי.

נציג בפני התלמידים את המחלוקת לגבי הפעלת מכונת כביסה מרעישה לפני שבת.

הרחבה ומשמעות:

המקורות שנלמדו מהווים הזדמנות לדיון משמעותי עם התלמידים על ההתנהגות בשבת ועל הכבוד המיוחד שיש לכבד אותה.

"אִם תָּשִׁיב מִשַּׁבָּת רַגְלֶךָ עֲשׂוֹת חֲפָצֶיךָ בְּיוֹם קָדְשִׁי,
וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג לִקְדוֹשׁ ה' מְכֻבָּד, וְכִבַּדְתּוֹ מֵעֲשׂוֹת דְּרָכֶיךָ, מִמְּצוֹא חֶפְצְךָ וְדַבֵּר דָּבָר" (ישעיהו נח, יג)

בגמרא מבואר- וכבדתו מעשות דרכיך- וכבדתו שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול וכי הא.
דרבי יוחנן קרי למאניה מכבדותי מעשות דרכיך- שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול (גמרא מסכת שבת קיג א)

למקורות נוספים ושאלות לדיון