סיכום ללימוד במסכת בבא מציעא

זמן הוראה מומלץ: שיעור אחד

בחוברת ישנה פעילות סיכום שבה התלמידים מתבקשים לאסוף לתוך תרמיל המסע שלהם את הדברים שרכשו במהלך הלימוד.

ניתן לתת את המשימה כשיעורי בית ושישתפו בשיעור, וניתן לעשות אותה כפעילות חווייתית בשיעור באופן הבא:

שלב א: כל זוג תלמידים מקבל זוג משניות (או לפי כמות התלמידים בכיתה כך שכל המשניות תהיינה מכוסות) וכותב על דפים נפרדים
באותיות גדולות מספיק לפי הקריטריונים שבדף:

  1. הלכות שמופיעות במשנה (כל אחת על דף קטן נפרד)
  2. מסרים שנלמדים מהמשנה
  3. נקודות למחשבה הקשורות במשנה
  4. מידע חדש שנלמד מן המשנה
  5. שאלות שעדין יש להם על המשניות
  6. מסקנה מתוך הלימוד

שלב ב: מסדרים את כל הדפים שהתלמידים כתבו לפי הנושאים, הלכות על שולחן אחד (או שנים), מסרים על שולחן שני, וכן הלאה.
ואז התלמידים עוברים בין השולחנות ומשלימים בדף שלהם את מה שהכי מדבר אליהם.

שלב ג: שיתוף במליאה.

הערה: ניתן לשלב תהליך זה כחלק מההערכה של התלמיד.